Διακήρυξη Νο 190/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ»

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 190/2018
Αρ. πρωτ.: 8227/22-11-2018 για την ανάδειξη αναδόχου
για «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1361

Τελευταία ενημέρωση: 22-11-2018