Διακήρυξη Νο 176/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για:«Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων στη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
800

Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2018