Διακήρυξη Νο 172/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «επέκταση βασικών υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών του ιδρύματος»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
552

Τελευταία ενημέρωση: 28-11-2017