Διαδικτυακό συνέδριο για την έναρξη της νέας εφαρμογής Erasmus+ App, 21/9/2021