Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 212/2-3-2018 τ. Γ’ αριθμός προκήρυξης: 5751
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13-5-2018
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων, για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά αλφαβητική σειρά (κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ APP5073):

 

 1. ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
 2. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: 6η (24-10-2018), 7η (1-11-2018) και 11η (18-1-2019) συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος (ακαδ. έτος 2018-2019)

 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»,
 2. Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 3. Παπαδάκη Αφροδίτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 4. Σιουγλέ Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 5. Τζόβας Χρήστος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Βαζακίδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά»,
 2. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
 3. Σταυρόπουλος Αντώνιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα»,
 4. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»,
 5. Sougiannis Theodore, Καθηγητής, University of Illinois at Champaign – Urbana, γνωστικό αντικείμενο «Accounting»,
 6. Σπαθής Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΙΔΙΟ Ή ΣΥΝΑΦΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 2. Καβουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»,
 3. Κουσενίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»,
 4. Σώρρος Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Κόστους»,
 5. Δημητράς Αυγουστίνος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική-Λογιστική»,
 6. Charitou Andreas, Καθηγητής, University of Cyprus, γνωστικό αντικείμενο «Accounting and Finance»,
 7. Καραμάνου Ειρήνη, Αν. Καθηγήτρια, University of Cyprus, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 8. Κοέν Σάνδρα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 9. Παπαναστασόπουλος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 10. Ζήσης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»,
 11. Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
 • Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 7/12/2018

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 1. Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 2. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 3. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 • Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» και της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διενέργεια εκλογής: 21/2/2019

 

Αποτέλεσμα εκλογής για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»:

 

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος για τη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»: Βλησμάς Ορέστης.

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: Έντεκα (11)

Απόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής: Μηδέν (0)

Ψήφοι υπέρ του υποψηφίου: Δέκα (10)

Ψήφοι κατά του υποψηφίου: Μία (1)

Λευκά: Μηδέν (0)

ID: 
1835