Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης  Καθηγητή  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου  Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

 

ΦΕΚ προκήρυξης: 212/02.03.2018 τ. Γ ’ και ΦΕΚ 440/24.04.2018
Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ:    APP 4982 και  APP 4983
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων:   9 Μαϊου 2018

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων :   

Α. Για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

1. Ζήρος Νικόλαος (αριθμ. Πρωτ. 587/02.05.2018 αίτηση) - ΑΠΕΣΥΡΕ
2. Κουφόπολος Κωνσταντίνος (αριθμ. Πρωτ. 624/9-5-2018 αίτηση)

Β.  Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

1. Λαλιώτης Ιωάννης (αριθμ. Πρωτ. 420/19.03.2018 αίτηση)
2. Γιακούλας Δημήτριος (αριθμ. Πρωτ. 468/27.03.2018 αίτηση)
3. Τάντος Στέφανος (αριθμ. Πρωτ. 526/14.04.2018 αίτηση)
4. Μπιλανάκος Χρήστος (αριθμ. Πρωτ. 527/14.04.2018 αίτηση)
5. Κώτσιος Παναγιώτης (αριθμ πρωτ. 547/04-05-2018 αίτηση)
6. Νταλίπη-Τριανταφύλλου Άννα (αριθμ. Πρωτ. 602/4-5-2018 αίτηση)  - ΑΠΕΣΥΡΕ
7. Θεοφιλάκου Αναστασία (αριθμ. Πρωτ. 623/9-5-2018 αίτηση)
8. Κωστής Παντελής (αριθμ. Πρωτ. 628/9-5-2018 αίτηση) - ΑΠΕΣΥΡΕ

 

Ημερομηνία  συνεδρίασης  Συνέλευσης  για  συγκρότηση  εκλεκτορικού σώματος :   18.06.2018

 

Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1) Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο
Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική  Θεωρία και Πολιτική.»

 

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1.        Α. Ξεπαπαδέας, Καθηγητής
2.        Σ. Βασιλάκης, Καθηγητής
3.        Χ. Μήλλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
4.        Γ. Ζανιάς, Καθηγητής
5.        Σ. Καλυβίτης, Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1.        Μ. Κατσίμη, Καθηγήτρια
2.        Δ. Χριστόπουλος, Καθηγητής
3.        Γ. Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
4.        Θ. Μούτος, Καθηγητής
5.        Π. Τσακλόγλου, Καθηγητής

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου  ή άλλου Α.ΕΙ

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1.        Π. ΚαλαΪτζιδάκης, Καθηγητής  Πανεπιστημίου Κρήτης
2.        Γ. Χορταρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
3.        Δ. Γιαννέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
4.        Γ. Μακρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
5.        Τ. Κολλίντζας, Καθηγητής
6.        Γ. Αργείτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

1.        Π. Σακελλάρης, Καθηγητής
2.        Ε. Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
3.        Η. Τζαβαλής, Καθηγητής
4.        Α. Κυριαζίδου, Καθηγήτρια
5.        Μ. Βλάσσης, Καθηγητής  Πανεπιστημίου Κρήτης
6.        Makris Miltos,  University of Southampton

Ημερομηνία Συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό  Τριμελούς Εισηγητικής  Επιτροπής:  27.06.2018

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

EΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ/ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

643/17-08-2007 τ.Γ'

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1ηςΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

914/3-9-2012, τ. Γ'

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

597/24-05-2018, Τ.Γ’

 

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου:   11-9-2018

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  ΑΓΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ

Αριθμός παρόντων  μελών  εκλεκτορικού σώματος :  ΕΠΤΑ (7)

Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος:   ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ID: 
1215