Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ»
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5127)

 

-      ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 212/2-3-2018 τ. Γ΄) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 440/24-4-2018 τ. Γ’
-      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15-5-2018
-      Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος: 31-5-2018

 

ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ»

(ΦΕΚ προκήρυξης: 212/2-3-2018 τ. Γ΄ όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 440/24-4-2018 τ. Γ’, κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5127).

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

18143

7338

ΜΠΑΛΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1111/17-11-2010 τ.Γ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Mpaltas_CV.pdf

2

490

18919

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1124/4-11-2016 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf

3

5471

4764

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

290/5-5-2011 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/CV_GR_Dimitriadis_site.pdf

4

15663

948781

ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

515/7-6-2017 τ.Γ’'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Argouslidis_CV_0.pdf

5

11622

1288794

ΗΝΤΟΥΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

599/26-6-2017τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Greek%20CV_0.pdf

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

6300

1180412

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

647/28-5-2014 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82

2

10915

19319

ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

451/22-4-2013 τ.Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2018-03-29_Tarantilis-cv-en.pdf

3

2914

1013

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

458/τ.Γ΄/4-12-2006

http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/2087-akoyr#%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C

4

17836

3558

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γ’ 123/14.02.2017

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

5

11181

372

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

355/13-5-2009 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/media/docs/ode/cv/acg_cv_publications_and_research.pdf

6

1619

9122

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

268/13-4-2009 τ.Γ'

http://www.bma.upatras.gr/images/stories/staff/Giannikos_cv.pdf

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(προερχόμενα από το μητρώο  εσωτερικών και εξωτερικών μελών του τμήματος λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

5409

1085403

ΣΚΑΡΜΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

602/12-5-2014

Τ. Τρίτο

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82

2

3875

1645258

ΚΑΤΣΙΚΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
(ΜΟΝΙΜΟΣ)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

112/18-2-2010 τ.Γ'  ΜΟΝΙΜΟΠ: 531/10-06-2015 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Katsikea_CV_0.pdf

3

17982

9239

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

259/1.11.00 τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.

http://www.syros.aegean.gr/users/idarz/cv_gr.pdf

4

19521

4589

ΓΚΙΩΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

262/21-4-2011, Τ.Γ'

http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p/alfabhtika/gkiokas-dhmitrios.html

5

9205

35492

ΔΟΥΜΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

657/21-6-2013, τ. Γ

http://www.fel.tuc.gr/Doumpos_CV.pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

1

18158

356

ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

181/15-2-2012, Τ.Γ'

http://scholar.uoa.gr/aburnetas/publications

2

11496

41806

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

MAΡΙΑ

OTTO-VON-GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (RESEARCH AREA: DATA MINING)

 

http://www.kmd.ovgu.de/Team/Academic+Staff/Myra+Spiliopoulou.html

3

9894

49392

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/basotir

4

9535

48387

ΤΡΑΦΑΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

UNIVERSITY OF OKLAHOMA

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

OPTIMIZATION & OPERATION RESEARCH

 

https://www.ou.edu/coe/ise/people/theodore_b_trafalis

5

7228

47475

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

FREDERICK UNIVERSITY

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

MANAGEMENT SCIENCE, LOGISTICS,ROUTING, DISTRIBUTION, TRANSPORTATION, PORT OPERATIONS, MATHEMATICAL MODELLING AND OPTIMISATION

 

http://dl.frederick.ac.cy//en/?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=132

6

4238

512406

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1454/Γ/24-10-2014

https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-10-24-02/2014-10-03-10-26-24/10-androulakis-georgios

 

-      Ημερομηνία συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 31-10-2018

-      Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό σημείωμα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

290/5-5-2011 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/CV_GR_Dimitriadis_site.pdf

ΗΝΤΟΥΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

599/26-6-2017τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Greek%20CV_0.pdf

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

647/28-5-2014 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82

 

Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης τμήματος για Εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική», (ΦΕΚ προκήρυξης: 212/2-3-2018 τ. Γ΄ όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 440/24-4-2018 τ. Γ’, κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ5127), στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 19 Ιουλίου 2019.

Υποψήφιοι:

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΡΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική» έχει ως εξής:

Εκλεκτορικό σώμα :  έντεκα (11)  μέλη

Παρόντες : δέκα (10) μέλη

Απόντες : ένα (1) μέλος

Θετικές ψήφοι υπέρ του υποψήφιου  κ. Θεόδωρου Λάππα : δέκα (10) ψήφοι

Αρνητικές ψήφοι όσον αφορά την υποψηφιότητα του κ. Θεόδωρου Λάππα : μηδέν (0) ψήφοι

Ουδείς άλλος υποψήφιος συγκέντρωσε θετικές ψήφους

 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εκλεκτορικού σώματος, με δέκα (10) ψήφους υπέρ, ο κ. Θεόδωρος Λάππας του Ανδρέα, εκλέγεται σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Αναλυτική» στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ID: 
1578