Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης :1148/15-11-2017, Τεύχος Γ’
 • Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ3503
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22-01-2018
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων (αλφαβητική σειρά):

Μπεκίρος Στυλιανός-

Μπερδέκλή Χριστίνα

 

 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής και ορισμό Προέδρου και Γραμματέα του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»:  11η Συνεδρίαση /2017-18/31-01-2018

 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

(εμφανίζονται  με σειρά που κληρώθηκαν):

Τακτικά Μέλη

 1. Καβουσανός Εμ., Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Επίσκοπος Αθ., Αν. Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, , Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Σπύρου Σπ., Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, , Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Γεωργούτσος Δ. Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, , Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 5. Δράκος Κ., Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, , Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 6. Πάντζαλης Χρήστος, Καθηγητής University of South Florida
 7. Τοπάλογλου Νικόλαος, Αν. Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα ΔΕΟΣ, Σχολή Οικονομικών Επιστημών
 8. Μερίκας Ανδρέας, Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Σχολή Ναυτιλίας & Βιομηχανίας
 9. Constantinides George, Καθηγητής University of Chicago
 10. Κουρογένης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής
 11. Παπαχρήστου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Malliaris Anastasios, Καθηγητής Quinlan School of Business
 3. Πολυμένης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Οικ. Επιστημών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 4. Νομικός Νίκος, Καθηγητής Cass Business School
 5. Φλωράκης Χρυσόστομος, Καθηγητής University of Liverpool
 6. Συμεωνίδης Σπυρίδων, Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
 7. Διακογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής
 8. Πετμεζάς Δημήτριος, Καθηγητής, Surrey Business School
 9. Φίλης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Bournemouth University
 10. Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών
 11. Κούτμος Γρηγόριος, Καθηγητής Fairfield University

 

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής: 1η Συνεδρίαση στις 12-02-2018

 

 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» για τη διενέργεια εκλογής: 24-04-2018

 

Υποψήφιοι:

Μπεκίρος Στυλιανός-

Μπερδέκλή Χριστίνα

 

 • Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΕΠΤΑ (7)

Μπεκίρος Στυλιανός: τρείς (3) ψήφους ΥΠΕΡ αυτού

Μπερδέκλή Χριστίνα: μηδέν (0) ψηφους ΥΠΕΡ αυτής

 

 

Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, Άρθρ.19, παρ5θ η διαδικασία εκλογής κηρύσσεται άγονη.

 

 

ID: 
977