Διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων α' κύκλου σπουδών (προπτυχιακά)

Σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται οι αποφάσεις και η σχετική νομοθεσία και πληροφορίες για τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων α' κύκλου σπουδών (προπτυχιακά).

 

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα πλήρη αρχεία των σχετικών αποφάσεων και οδηγιών:
 

Τελευταία ενημέρωση: 09-05-2022