Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων | Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας ΟΠΑ

 

Είσαι μέλος της ερευνητικής κοινότητας  του ΟΠΑ και θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τα ερευνητικά σου αποτελέσματα;

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και η ομάδα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΟΠΑ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου προκειμένου να σε υποστηρίξουν:

· στην αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών για την αξιοποίηση των ερευνητικών σου αποτελεσμάτων,

· στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ενδεχομένως προκύπτουν από αυτά, όπως για παράδειγμα μέσω της κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

· στην επιχειρηματική ωρίμανση της ομάδας σου

· στην ίδρυση εταιρείας-τεχνοβλαστού, και 

· στην εύρεση χρηματοδότησης ή συνεργατών από την αγορά για σύναψη συμφωνιών εμπορικής αξιοποίησης.

Οι παραπάνω ενέργειες χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση tto@aueb.gr.

 

ID: 
3690

Τελευταία ενημέρωση: 28-11-2022