Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας ΠΜΣ 2020-21

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 υλοποιείται βάσει του υπάρχοντος ερωτηματολογίου και του τροποποιημένου οδηγού αξιολόγησης. (απόφαση ΜΟΔΙΠ/1η συνεδρίαση, 29-9-2020, ακ. έτος 2020-21).