Αποτελέσματα πρόσκλησης για παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

ID: 
3912

Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2023