Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 4575/25-06-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 632/05-06-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 1889 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Γ’:     «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας»

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά».

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6825

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Αυγούστου 2018.                                            

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

 

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
1064

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2018