Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδ. έτους 2018-19 από το Κ.Α.Δ. "Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Δ.«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΑΙΔΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ»

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 09/04/2020, καταρτίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλεγέντων και αποφασίστηκε η απονομή βραβείου αποφοίτου ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019  από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου» στον κ.κ. :

 

KANAKH ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

*

Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

 

 

ID: 
2286

Τελευταία ενημέρωση: 15-05-2020