Ανακοίνωση 104ης Συνόδου Πρυτάνεων

 

 

Καβούρι, 15 Δεκεμβρίου 2023

Η 104η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από τις 12 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023 στο Καβούρι Αττικής. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Προεδρεύοντα τον Πρύτανη Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και με τη συμβολή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτης Μάρης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου και στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέα Ζώρα. Στις εργασίες της Συνόδου μετείχαν, μεταξύ άλλων,  η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  Παυλίνα Καρασιώτου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης  του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητής Περικλής Μήτκας, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. 

Η Σύνοδος συζήτησε διεξοδικά ζητήματα που απασχολούν τα Πανεπιστήμια, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τις προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί από το Προεδρείο της Συνόδου στο ΥΠΑΙΘΑ, η απλοποίηση των διαδικασιών στους ΕΛΚΕ και η έγκριση των νέων Οργανισμών των ΑΕΙ που αποτελεί προτεραιότητα.

Η Σύνοδος επισήμανε ως επιτακτικά και μόνιμα προβλήματα την υποστελέχωση των Πανεπιστημίων σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, διεκδικώντας τουλάχιστον την άμεση και χωρίς καθυστέρηση αναπλήρωση των θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Επιπρόσθετα συζητήθηκαν οι δυσλειτουργίες που δημιούργησε η εφαρμογή  του νόμου στις διαδικασίες εκλογής Πρύτανη και προτάθηκε η επανεξέταση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου. Την Σύνοδο απασχόλησαν θέματα σίτισης και στέγασης που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Τα πορίσματα των επιμέρους Συνόδων των Αντιπρυτάνεων εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο Πρυτάνεων και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος των συμπερασμάτων της Συνόδου, ως παραρτήματα.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε στη Σύνοδο την ενίσχυση των ΑΕΙ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, με δράσεις όπως Πανεπιστήμια Αριστείας, Διεθνοποίηση, Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας κ.λπ.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων προσβλέπει στην γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.

ID: 
4194

Τελευταία ενημέρωση: 22-12-2023