Ανακαίνιση χώρων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Διαμορφώνουμε τα κτήρια μας και στην συνέχεια αυτά διαμορφώνουν εμάς»

Ουίνστον Τσώρτσιλ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των ενεργειών που υλοποιεί για τη σταθερή βελτίωση των υποδομών λειτουργίας του, προχώρησε σε σειρά έργων ανακαίνισης χώρων και προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού, με στόχο την κάλυψη τόσο των τεχνολογικών όσο και της υψηλής αισθητικής απαιτήσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες των έργων που υλοποιήθηκαν.

Έτη 2023-2024
 

  • Ανακαίνιση ανελκυστήρων κτηρίου  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ευελπίδων και Λευκάδος
  • Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών πινάκων νέας τεχνολογίας
  • Τοποθέτηση 16 προβολικών νέας τεχνολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας του κεντρικού κτηρίου & του κτηρίου Ευελπίδων
  • Τοποθέτηση συστήματος ηχητικής ειδοποίησης για εκκένωση του κεντρικού κτηρίου
  • Τοποθέτηση σήμανσης (κατόψεων) σε επίκαιρα σημεία των εξόδων διαφυγής για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
  • Πλήρης ανακαίνιση χώρων υγιεινής στο εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης & κατασκευή wc για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία
  • Επισκευές εδράνων στις αίθουσες διδασκαλίας του ΟΠΑ και προσαρμογή για υποδοχή αμαξιδίων
  • Βάψιμο διαφόρων χώρων των κτηρίων του ιδρύματος 

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες των έργων που υλοποιήθηκαν.

Ανελκυστήρας, Κτήριο Ευελπίδων
Ανελκυστήρας, Κτήριο Ευελπίδων
Προβολικά νέας τεχνολογίας  
WC Φοιτητικής Λέσχης
WC Φοιτητικής Λέσχης
Διάδρομος WC Φοιτητικής Λέσχης
WC φοιτητικής λέσχης

 

 

Έτη 2022-2023
 

Περατώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του Φουαγιέ Αντωνιάδου (μετά την τοποθέτηση νέα πόρτας, ψευδοροφής και φωτισμού). Επίσης, στο κτίριο Τροίας, ανακαινίσθηκε ο χώρος του ACEin και τοποθετήθηκε τέντα στο αίθριο.  

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες των έργων που υλοποιήθηκαν.

Φουαγιέ Αντωνιάδου, Μαράσλειο Μέγαρο
Φουαγιέ Αντωνιάδου, Μαράσλειο Μέγαρο
Φουαγιέ Αντωνιάδου, Μαράσλειο Μέγαρο
ACEin - Meeting Room, Κτήριο Τροίας  
ACEin - Τέντες, Κτήριο Τροίας  
ACEin - Τέντες, Κτήριο Τροίας  

 

 

Έτος 2022

Ανακαίνιση Εστιατορίου Φοιτητών (Κεντρικό Κτίριο - Υπόγειο)

 

 

Ανακαίνιση Φουαγιέ Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου

 

Ανακαίνιση Γραμματείας Τμήματος ΔΕΤ

 

Κτίριο οδού Τροίας

Ανακαίνιση Αμφιθεάτρου - (Υπόγειo)

 

 

Έτος 2021

Μαράσλειο Μέγαρο (Κεντρικό Κτήριο)

 

Σήμανση εισόδου Δεριγνύ 
 
Ανακαίνιση Αίθουσας Υ1  
 
Ανακαίνιση Αίθουσας Υ1  
 
Ανακαίνιση Αίθουσας Υ3  
 
Τοποθέτηση Ηλεκτρονικής Σήμανσης εισόδου Αντωνιάδου  
 
Τοποθέτηση Ηλεκτρονικής Σήμανσης εισόδου Πατησίων
 
Ανακαίνιση Αμφιθεάτρου Δεριγνύ
 
Ανακαίνιση Αμφιθεάτρου Δεριγνύ
 
Ανακαίνιση Αμφιθεάτρου Δεριγνύ
 

Ανακαίνιση και Εξοπλισμός Εργαστηρίου Α48
πτέρυγα Αντωνιάδου

Ανακαίνιση Αίθουσας Τηλεδιασκέψεων Α41
 πτέρυγα Αντωνιάδου

Ανακαίνιση Αίθουσας Τηλεδιασκέψεων Α41
πτέρυγα Αντωνιάδου

 

 

Κτίριο οδού Τροίας

 

 
Τοποθέτηση Ηλεκτρονικής Σήμανσης 
 
Μετατροπή Αναγνωστηρίου σε Αίθουσα Εκπαίδευσης
 
Νέο Αμφιθέατρο
 
Νέο Αμφιθέατρο
 

 

 

Κτήριο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ευελπίδων και Λευκάδος

 

Σήμανση εισόδου κτηρίου

Σήμανση εισόδου κτηρίου 
 

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2024