Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πτυχίου

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΙOYNIOY 2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00).

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Από τη Γραμματεία

ID: 
1823

Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2019