Τo 48ο τεύχος της ΟΠΑ News κυκλοφορεί την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, με το "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Η ΟΠΑ News κυκλοφορεί την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, με το "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ", με ειδικό αφιέρωμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΟΙ "ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

Στο ειδικό αφιέρωμα, επιστήμονες παρουσιάζουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο ανάλυσης της οικονομίας και της άσκησης πολιτικής, εστιάζοντας σε θέματα όπως την αγορά και εμπορία αδειών εκπομπής ρύπων, την παραγωγή ενέργειας, την αλληλεπίδραση μεταξύ παραγωγής ενέργειας και περιβάλλοντος, την ιεράρχηση αναγκών, τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν κ.α.

 

Kαλή ανάγνωση!

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

ID: 
4022

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2023