16ο θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Κινδύνου και τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά με θέμα τις Αναλογιστικές Αποτιμήσεις και τη Στοχαστική Μοντελοποίηση (09-13/09)

           

 

16ο  Θερινό Σχολείο

Διαχείριση Κινδύνου & Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

Risk Finance and Stochastics – RFS 2019

Αθήνα, 9 - 13 Σεπτεμβρίου 2019

Κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33, 6ος όροφος, Αίθ. 601 (9 -12 Σεπτ.), Αίθ. 609 (13 Σεπτ.)

 

Τα Τμήματα Στατιστικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος συνδιοργανώνουν το 16ο Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Κινδύνου και τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, Δευτέρα 9 – Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η φετινή θεματική θα επικεντρωθεί στις Αναλογιστικές Αποτιμήσεις και τη Στοχαστική Μοντελοποίηση.

Το σχολείο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα σε σύγχρονες περιοχές των χρηματοοικονομικών μαθηματικών από καταξιωμένους ερευνητές στον χώρο.
Το φετινό σχολείο θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή τεχνικών από τα στοχαστικά χρηματοοικονομικά, στη διαχείριση και μοντελοποίηση ασφαλιστικού κινδύνου, τη διοίκηση και τη θεωρία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Θα προσφερθούν μαθήματα βραχείας διάρκειας σε τομείς των στοχαστικών χρηματοοικονομικών από διακεκριμένους επιστήμονες στον χώρο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεντρικοί ομιλητές του σχολείου είναι οι καθηγητές Fausto Gozzi (LUISS Rome) και Κωσταντίνος Κουφόπουλος (York University).

Επιπλέον, το φετινό σχολείο θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του για πρώτη φορά σειρά πρακτικών σεμιναρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δύο ενότητες που θα μελετηθούν, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν ακόμη δύο στο πρόγραμμα που ακολουθεί.

  • Ενσωματωμένη Αξία Ασφαλιστικής Εταιρείας (Embedded Value)

Βασίλης Αγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος Lux Actuaries & Consultants, Μέλος ΔΣ Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

  • Προβολές Συνταξιοδοτικών Παροχών - Αναλογιστικό Ισοζύγιο Ταμείων

Αριστείδης Σεμσίρης, Αναλογιστικό τμήμα Allianz, Τακτικό Μέλος Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

Το σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μαθητές και μέλη της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοοικονομικών αγορών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στον χώρο της στοχαστικής χρηματοοικονομικής.

Η παρακολούθηση του θερινού σχολείου δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 6/9 αποστέλλοντας με e-mail στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής (masterst@aueb.gr) ή στη Γραμματεία της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, εάν πρόκειται για μαθητές της Ένωσης (info@actuaries.org.gr), τα εξής:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Συνοδευτική επιστολή

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

Β. Αγγέλου, Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος

Α. Ν. Γιαννακόπουλος, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Γ. Κουρέτας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Α. Τσεκρέκος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ

Σ. Ξανθόπουλος, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Α. Ζυμπίδης, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Πρόγραμμα

 

ID: 
1847

Τελευταία ενημέρωση: 05-09-2019