12ο Θερινό Σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά από τα Τμήματα Στατιστικής, ΟΔΕ και ΛΟΧΡΗ του ΟΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (6-10/7/15)

id: 
2386

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6-10 Ιουλίου 2015

Τα Τμήματα Στατιστικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδιοργανώνουν το 12ο Θερινό Σχολείο στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6-10 Ιουλίου 2015.

Το συγκεκριμένο θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2003 με πρωτοβουλία του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ και του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου με σκοπό να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ Τμημάτων και ερευνητών.

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές από όλα τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της Ελλάδας οι οποίοι εκπονούν διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές σε θέματα τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της Χρηματοοικονομικής. Μέσα από την συμμετοχή τους στο θερινό σχολείο οι φοιτητές έχουν τη σημαντική ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους Πανεπιστημιακούς οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα αιχμής σε θέματα της Χρηματοοικονομικής, καθώς και από στελέχη της χρηματιστηριακής και τραπεζικής αγοράς. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργασθούν σε μια σειρά εφαρμογών που προτείνουν οι ομιλητές στην απογευματινή περίοδο. Ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο του θερινού σχολείου είναι η δυνατότητα που δίνεται στους συμμετέχοντες φοιτητές να παρουσιάσουν μέρος της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής τους και να πάρουν σχόλια από τους ομιλητές, αλλά και άλλους συμμετέχοντες. Στόχος του θερινού σχολείου είναι η προσέλκυση διδακτορικών φοιτητών από όλη την Ελλάδα με βασικό κριτήριο τη θεματολογία και την ποιότητα της υπό εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. Για τον λόγο αυτό, το θερινό σχολείο δεν έχει δίδακτρα για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του, θεωρώντας ότι η βασική προτεραιότητα είναι να δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις που αφορούν στην έρευνά τους με υψηλού επιπέδου επιστήμονες.

Το 12ο Θερινό Σχολείο έχει κεντρική θεματική ενότητα την Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Μηχανική.

Κεντρικοί ομιλητές του Θερινού Σχολείου είναι οι Καθηγητές Sotiris Chatzis (technical University of Cyprus), Katerina Kyrtsou (University of Macedonia), Sheri Markose (University of Essex), Antonis Papapantoleon (Technical University of Berlin) και Josef Teichmann (ETH Zurich).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου: http://www.stat-athens.aueb.gr/~SummerSchool/index.html

Η Οργανωτική Επιτροπή του Θερινού Σχολείου είναι:

Α. Ν. Γιαννακόπουλος, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ
Γ. Κουρέτας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Σ. Ξανθόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Α. Τσεκρέκος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ