10ο Ετήσιο Διεθνές Θερινό Σχολείο & Συνέδριο σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών (CRESSE) και 2η Εβδομάδα CRESSE για Nομικούς (27/6-10/7/15)

id: 
2387

CRESSE 2015

10ο Διεθνές Θερινό Σχολείο και Συνέδριο σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών &

2η εβδομάδα CRESSE για Νομικούς
Ρέθυμνο-Κρήτη, 27 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 2015
www.cresse.info

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη διοργάνωση του 10ου Ετήσιου Διεθνούς Θερινού Σχολείου και Συνεδρίου CRESSE σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών, καθώς και τη διοργάνωση της 2ης Εβδομάδας CRESSE για Nομικούς με την πραγματοποίηση Μαθήματος με τίτλο «Ο Ρόλος των Οικονομικών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού». Οι τρεις ανωτέρω διοργανώσεις CRESSE θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο από 27 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2015.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ CRESSE - Ρέθυμνο - 3 έως 5 Ιουλίου 2015
"Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation"

Το Συνέδριο CRESSE έχει αναδειχθεί στα εννιά χρόνια λειτουργίας του σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια σε θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών. Το Συνέδριο CRESSE πραγματοποιείται φέτος για 10η συνεχόμενη χρονιά:

CRESSE 2015 Conference Competition Policy

Keynote Lecture by Nobel Laureate, Prof. Jean TIROLE
(Toulouse School of Economics)

Title: "Marking to market versus taking to market"

J J Laffont Keynote Lecture by

Prof. Ariel PAKES (Harvard University)

Title: "Methodological issues in analyzing market dynamics"

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ CRESSE - Ρέθυμνο - 27 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2015

Όπως και τα προηγούμενα εννιά χρόνια διοργάνωσής του το Θερινό Σχολείο CRESSE 2015 φιλοδοξεί να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες μια μοναδική πνευματική και επαγγελματική εμπειρία. Η ομάδα καθηγητών του CRESSE συγκροτείται από εξέχουσες προσωπικότητες της Οικονομικής και Νομικής Επιστήμης διεθνώς σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης από 25 διακεκριμένα Πανεπιστήμια.

Στο Θερινό Σχολείο παρουσιάζονται και συζητούνται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική θεωρία, την εμπειρική ανάλυση και τη νομοθεσία της Πολιτικής Ανταγωνισμού και της Κλαδικής Ρύθμισης. Το περιεχόμενο του θερινού σχολείου είναι σε μεγάλο βαθμό μη τεχνικό, βασίζεται στην ανάλυση συγκεκριμένων υποθέσεων (case - study) και είναι οργανωμένο σε εννιά ξεχωριστές ενότητες με (μέγιστη) διάρκεια 16 ωρών.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ CRESSE ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ρέθυμνο - 5 έως 10 Ιουλίου 2015

Ακολουθώντας την επιτυχή διοργάνωση του Θερινού Σχολείου και Συνεδρίου CRESSE για εννεά συναπτά έτη και την επιτυχή πρώτη διοργάνωση της εβδομάδας για νομικούς, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Εβδομάδα CRESSE για Νομικούς που απευθύνεται σε δικηγόρους, σχεδιαστές πολιτικής και δικαστές που εργάζονται σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού ή σε άλλα πεδία όπου η γνώση της οικονομικής επιστήμης είναι σημαντική.

Κατά την Εβδομάδα CRESSE για Νομικούς θα πραγματοποιηθεί το Μάθημα «O Ρόλος των Οικονομικών στην Εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού» το οποίο θα διδαχθεί σε 16 ενότητες των 2 ωρών από διεθνούς φήμης Καθηγητές.

Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση CRESSE παρακαλώ επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα
www.cresse.info

Ένας αριθμός θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο- ΑΡΙΣΤΕΙΑ - CoLEG.

Το Συνέδριο CRESSE, εξαιρουμένων των θεματικών ενοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ARISTEIA - CoLEG, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και συντονίζεται και διαχειρίζεται από τον Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.