Χορωδία

Το Τμήμα Χορωδίας ανήκει στις Πολιτιστικές Δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου και χρηματοδοτείται

Στόχος του Τμήματος αποτελεί η ενασχόληση των φοιτητών με την τέχνη της μουσικής. Βασικές αρχές λειτουργίας του Τμήματος αποτελούν η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα.

Το Τμήμα πλαισιώνεται από μεγάλο αριθμό φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχοντας τόσο στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου όσο και στις Εθνικές Επετείους του Πανεπιστημίου.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34
Website: lesxi.aueb.gr
Email: lesxi@aueb.gr

Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2021