Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-16

id: 
2735

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Σύμφωνα με το νέο έγγραφο του Τμήματος Δ' - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων θα μπορούν να δέχονται αιτήσεις δικαιούχων στεγαστικού επιδόματος και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Κατόπιν τούτου, οι δικαιούχοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α. (Β ́393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10:00-14:00, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην από 18-1-2016 ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]