Φοιτητές και απόφοιτοι του MBA του ΟΠΑ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία στη WIND

id: 
2393

Φοιτητές και απόφοιτοι του MBA του ΟΠΑ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία στη WIND

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA του ΟΠΑ, στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών WIND και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και αποφοίτους του να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κάνοντας πρακτική άσκηση.

Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανακοινώθηκε η θέσπιση 15 θέσεων πρακτικής άσκησης σε δομές της εταιρείας, για φοιτητές και απόφοιτους των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής εμπειρίας σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στη WIND διαρκεί κατ’ ελάχιστο δύο μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σελίδες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων www.mba.aueb.gr, www.mba-parttime.aueb.gr, www.msc-ebs.gr και www.facebook.com/MSC.EBS ή/και να επικοινωνήσουν είτε με τις γραμματείες των προγραμμάτων (mbalfull@aueb.gr, mbapart@aueb.gr και strategy@unipi.gr) είτε με την WIND (windgraduateprogram@wind.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΟΠΑ, Καθηγητής κ. Γεώργιος Κουρέτας, η κυρία Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND Ελλάς και ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΠΜΣ στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Δημήτρης Γιαννέλης

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018