Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2016-17

id: 
2888

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής
Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 14/11/2016 έως και την Παρασκευή 25/11/2016, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, τρεις (3) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην με αριθμ. 158978/Ζ1/27-09-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3153 Β') και την με αριθμ. 166808/Ζ1/7-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018