Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

id: 
2587

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής

Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4332/201, στην 143456/Ζ1/14.9.2015 Υπουργική Απόφαση και στην 171088/Ζ1/26.10.2015 Υπουργική Απόφαση, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 25/1/2016 έως και τη Δευτέρα 1/2/2016, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]