Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου Τμήματος Στατιστικής (ολοκλήρωση σπουδών την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015)

id: 
2526

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2015.

 

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 1/12/2015