Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

id: 
2512

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Kαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2015, να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το αργότερο έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).

Επισημαίνεται ότι εάν δεν υποβληθεί η αίτηση πτυχίου εντός της ως άνω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην ορκωμοσία των Πτυχιούχων Σεπτεμβρίου 2015, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

Από τη Γραμματεία του Τμήματος