Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

id: 
2868

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής.

Για το τρέχον εξάμηνο, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου 2016, θα συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά στο αμέσως επόμενο εξάμηνο.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018