Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
 

Aθήνα, 21 Μαρτίου 2017
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ID: 
124

Τελευταία ενημέρωση: 21-03-2017