Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των αποφοίτων Ιανουαρίου 2016 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

id: 
2663

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).

 

Aθήνα, 31 Μαρτίου 2016
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]