Υποβολή αίτησης Ορκωμοσίας των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2016

id: 
2808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο ως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Από τη Γραμματεία