Υποβολή αίτησης ορκωμοσίας Τμήματος Στατιστικής

id: 
2685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.

 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 19/4/2016

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]