Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επεκτείνεται δυναμικά στον χώρο των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (eLearning)

id: 
2831

Προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (eLearning)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επεκτείνεται δυναμικά στον χώρο των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (eLearning) και ανακοινώνει την έναρξη νέων προγραμμάτων.

Ο πρώτος κύκλος των προγραμμάτων ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου 2016 και ο δεύτερος τον Ιανουάριο του 2017.

Τα προγράμματα του πρώτου κύκλου είναι:

Προθεσμία εγγραφής 16 Οκτωβρίου 2016!

Από τον Ιανουάριο του 2017 το ΟΠΑ θα προσφέρει συνολικά 26 προγράμματα eLearning. Όλα τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να διδάσκονται από απόσταση. Στα προγράμματα διδάσκουν μέλη του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστημίου και συνεργάτες τους με μεγάλη εμπειρία στα αντίστοιχα αντικείμενα. Τα προγράμματα παρέχονται με δίδακτρα και προσφέρουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς ένα πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ δεν οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, διπλώματος ή άλλης πιστοποίησης.

Τα νέα προγράμματα eLearning υποστηρίζονται από τη νέα Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://elearning.aueb.gr/.