Το ΜΒΑ του ΟΠΑ είναι ένα από τα 25 ΜΒΑ τα οποία έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό μελέτης περίπτωσης, τον οποίο διοργανώνει το The Aspen Institute Business & Society Program

id: 
2303

INTERNATIONAL COMPETITION TO REWARD MBA STUDENTS

CONSIDERING BUSINESS’S ROLE IN SOCIETY

Οι φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συμμετάσχουν την περίοδο 20-30 Μαρτίου 2015 στον Διεθνή Διαγωνισμό μελέτης περίπτωσης, τον οποίο διοργανώνει το The Aspen Institute Business & Society Program. Στόχος του συγκεκριμένου διεθνούς διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καινοτομίας σε συνδυασμό με την εταιρική κερδοφορία και τη θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το Διατμηματικό ΜΒΑ είναι ένα από τα 25 κορυφαία ΜΒΑ τα οποία έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο The Aspen Institute’s 2015 Business & Society International MBA Case Competition. Οι φοιτητές των συγκεκριμένων προγραμμάτων ΜΒΑ καλούνται να αναλύσουν μία απόλυτα καινούργια μελέτη περίπτωσης, την οποία πρόκειται να διαμορφώσει το Yale School of Management και θα πρέπει να μελετήσουν σε βάθος τον θετικό ρόλο τον οποίο μπορεί να έχει δυνητικά στην κοινωνία μία επιχείρηση, η οποία διοικείται σωστά.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα αντιμετωπίσουν μία σύνθετη ανάλυση ενός πραγματικού επιχειρηματικού προβλήματος, το οποίο αντιμετωπίζει μία πολυεθνική επιχείρηση. Οι επιτροπές αξιολόγησης από καθένα από τα 25 Προγράμματα ΜΒΑ, τα οποία θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα ανακηρύξουν τη νικήτρια ομάδα. Στη συνέχεια, η διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις 25 προτεινόμενες απαντήσεις με σκοπό να αναδείξει τις 5 ομάδες οι οποίες θα διαγωνιστούν στον τελικό, καθώς και 5 ομάδες που θα πάρουν εύφημη μνεία και έπαινο. Οι 5 ομάδες που θα συμμετάσχουν στον τελικό γύρο θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη και θα παρουσιάσουν την ανάλυσή τους σε μία κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από ανώτατα εταιρικά στελέχη, καθώς και άλλα ηγετικά στελέχη με κοινωνική επιρροή. Όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στον τελικό θα λάβουν χρηματικό βραβείο, ενώ η νικήτρια ομάδα θα λάβει χρηματικό βραβείο $15,000.

Αφίσα