Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του ΟΠΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσια Πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα - Τάσεις, Πρακτικές, Προοπτικές" (4/12/14)

id: 
2228

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας ΟΠΑ

Ημερίδα

"Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσια Πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα - Τάσεις, Πρακτικές, Προοπτικές"

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:00 - 14:30, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Αίθουσα MC3) (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα)

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (Business Communication Laboratory) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσια Πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα - Τάσεις, Πρακτικές, Προοπτικές". Η ημερίδα πραγματοποιείται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, 09:00 - 14:30, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Αίθουσα MC3) (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα), στο πλαίσιο της παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου "Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy" (COGITA). Το έργο COGITA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC και από εθνικούς πόρους.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που εφαρμόζονται από δημόσιους φορείς της Ευρώπης και να ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς που διαδραματίζουν ρόλο στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη δημόσια πολιτική και την προώθησή της στις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση του έργου COGITA και των αποτελεσμάτων του.
  • Παρουσιάσεις επιτυχημένων δράσεων ΕΚΕ από εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
  • Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις προκλήσεις που επιφέρει προς τους δημόσιους φορείς, τις επιχειρήσεις και την περιφερειακή/τοπική αυτοδιοίκηση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων φορέων, οργανισμών αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερίδας

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι χωρίς χρέωση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής (http://goo.gl/forms/lEkQL10ijS), καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας 150 ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χρήστο Τσανό (xtsanos@aueb.gr, 210-8203674).

Ελένη Αποσπόρη, Ph.D.

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιστημονική Υπεύθυνη έργου COGITA για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών