Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου.

id: 
57

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018