Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (9/12/2008)

id: 
370

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και τον Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008 στις 15:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση, την οποία θα χαιρετίσει ο Αντιπρύτανης κος Ι. Χαλικιάς ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διαμεσολάβησης ΟΠΑ, απευθύνεται σε όλο ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Στην εκδήλωση θα εξεταστούν ζητήματα Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο σύνολό τους (Γενικές Αρχές Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με προστασία ερευνητικών έργων, σημειώσεων, παραδόσεων, εκδόσεων εκπαιδευτικών βιβλίων κ.λπ.) και ειδικότερα στον τομέα της Πληροφορικής (Βάσεις Δεδομένων, Λογισμικό).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πλήρες Πρόγραμμα της Εκδήλωσης και την Αίτηση Συμμετοχής, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Γραφείου Διαμεσολάβησης ΟΠΑ.