Σύνθεση Συμβούλιου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1664

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμβούλιο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης του συνόλου των μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τα νόμιμα αναδεδειγμένα εσωτερικά μέλη μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την εκλογή των εξωτερικών μελών και την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου δεν έχει ενημερωθεί για την ανάδειξη εκπροσώπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ, παρότι το Πρυτανικό Συμβούλιο ανάρτησε στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στις 5/10/2012 την με αρ. πρωτ. 4979/5-10-2012 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ.

Τα αναδειχθέντα μέλη του Συμβούλιου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνολικά 14, είναι τα ακόλουθα:

 1. Ντέλλας Χαράλαμπος, Professor of Economics, Πανεπιστήμιο Βέρνης, Πρόεδρος
 2. Αυλωνίτης Γεώργιος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 3. Βαγιανός Δημήτριος, Professor of Finance, London School of Economics
 4. Βέττας Νικόλαος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 5. Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 7. Ευριπίδης Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Genesis Pharma
 8. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 9. Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής
 10. Μεθόδιος Ιωάννης, Επιχειρηματίας, Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture Hellas
 11. Odoni Amedeo, Professor of Aeronautics and Astronautics and Professor of Civil and Environmental Engineering, MIT
 12. Παππάς Σπυρίδων, Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος L'Oreal Hellas
 13. Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 14. Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018