Συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας

id: 
2130

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου

Συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας

Στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό σχετικών συνεργιών.

Πιο συγκεκριμένα, το ΟΠΑ διοργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα: "Διοίκηση και ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων start-ups" και "Entrepreneurship boot camp", στα οποία συμμετέχει ενεργά η Εθνική Τράπεζα, της οποίας στελέχη δραστηριοποιούνται σε δράσεις mentoring και δίνεται η δυνατότητα σε συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία να ενταχθούν στα παραπάνω προγράμματα.

Επιπλέον, στο διαγωνισμό Εnnovation, που διοργανώνει το ΟΠΑ, η Εθνική Τράπεζα απονέμει στις δύο καλύτερες ομάδες το βραβείο i-bank, το οποίο συνοδεύεται από σχετικό πάπυρο και ένα tablet ανά ομάδα. Στις δύο ομάδες δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προκριθούν απευθείας στη δεύτερη φάση του επόμενου διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία», που θα διοργανώσει η Εθνική Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο των προτάσεων τους εμπίπτει σε κάποια από τις θεματικές του διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία».

Η Αριστεία, η Καινοτομία, η Κοινωνική Προσφορά και η Εξωστρέφεια υπήρξαν ανέκαθεν οι σταθερές αξίες του ΟΠΑ και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενθάρρυνση και ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία του ΟΠΑ με την Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών για διαρκή ενθάρρυνση και ανάπτυξη της νεανικής Επιχειρηματικότητας. Η προσέγγιση αυτή στήριξης της επιχειρηματικότητας ξεκινά με τον Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία για ιδέες, ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και start-ups. Η προσπάθεια συνεχίζει με τις δράσεις υποστήριξης και acceleration μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΟΠΑ και ακολουθεί η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με δράσεις δανεισμού και angel funding, καταλήγοντας στην στρατηγική συνεργασία με την Endeavor Greece για τη στήριξη και χρηματοδότηση ώριμων start-ups.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018