Συνεργασία με την Alpha Bank για 3-6μηνη πρακτική εξάσκηση φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών