Συνεργασία με την Accenture για 2-6μηνη πρακτική εξάσκηση φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών