Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Erasmus - ECTS για πρακτική άσκηση

id: 
1627

Πρακτική Άσκηση

στο πλαίσιο του Προγράμματος "Διά Βίου Μάθηση" Έρασμος - ECTS

Ακαδ. Έτους 2012-2013

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2012-2013, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την παρακάτω αίτηση και να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας (galanaki@aueb.gr).

Αίτηση

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:

από 14 Φεβρουαρίου 2013 έως και 15 Μαρτίου 2013.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών και να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της επιχείρησης/οργανισμού και χώρας υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

www.iky.gr
Πρόγραμμα Έρασμος, Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό

για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Όσοι έχουν ήδη υπόψη τους επιχειρήσεις/οργανισμούς υποδοχής Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους για να διερευνήσουν την περίπτωση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρασμος.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς για πρακτική άσκηση μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος εργασίας στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής. Οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σε ένα τρίμηνο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρασμος είναι είκοσι (20).

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Έρασμος, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν για τη λήψη της υποτροφίας Έρασμος.

Όσοι φοιτητές λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα για το τρέχον έτος θα πρέπει να επιστρέψουν το αργότερο στην Ελλάδα την 30ή Σεπτεμβρίου 2013. Για παράδειγμα, η τελευταία επιλέξιμη τρίμηνη περίοδος είναι 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων Προγράμματος Έρασμος

1. Οικονομικής Επιστήμης

Καθηγητής Νικόλαος Μπαλτάς, 210-8203 336

2. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Επίκ. Καθηγήτρια Χρυσ. - Βασιλική Μήλλιου, 210-8203 147

3. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης, 210-8203 923

4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκ. Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου, 210-8203 444

5. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου, 210-8203 169

Επίκ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας, 210-8203 463

6. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Αναπλ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, 210-8203 687

7. Πληροφορικής

Καθηγητής Ιωάννης Μήλης, 210-8203 537

8. Στατιστικής

Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά, 210-8203 521

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013

Από το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων