Συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2015 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2337

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2015 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015. Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματεία και το φοιτητικό πάσο.

 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 27 Απριλίου 2015