Σεμινάριο «Το Ασφαλιστικό και η Ελληνική κρίση» (16/3/2016)

id: 
2641

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ομιλητής:

Αναστάσιος Γιαννίτσης

Ομότιμος Καθηγητής

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Το Ασφαλιστικό και η Ελληνική κρίση»

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]