Σεμινάριο «Τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής» (1/4/2015)

id: 
2315

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλητής:

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Κοσμήτορας

Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Καθηγητής

Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Τα Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής»

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]