Σεμινάριο «Πώς να συμφωνήσουμε όταν διαφωνούμε: Υποδείγματα συλλογικής λήψης αποφάσεων και εφαρμογές» (6/4/2016)

id: 
2667

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ


Ομιλητής:

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Καθηγητής

Τμήματος Στατιστικής

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Πώς να συμφωνήσουμε όταν διαφωνούμε: Υποδείγματα συλλογικής λήψης αποφάσεων και εφαρμογές»

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]