Σεμινάριο «Προβλήματα στην Οικονομική Ανάπτυξη και το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Αγοράς Εργασίας» (<i>02-03-2016</i>)

id: 
2620

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ομιλητής:

Ευάγγελος Βασιλάτος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Οικονομική Επιστήμης

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Προβλήματα στην Οικονομική Ανάπτυξη και το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Αγοράς Εργασίας»

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]