Σεμινάριο «Πολυπλοκότητα και Οικονομία» (6/5/2015)

id: 
2343

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος


Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ομιλητής:

Νίκος Βαρσακέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα:

«Πολυπλοκότητα και Οικονομία»


Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]