Σεμινάριο «Μετανάστευση και Προσφυγικό στην Ε.Ε.» (18/5/2016)

id: 
2712

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ομιλήτρια:

Ηλέκτρα Πετράκου

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θέμα:

«Μετανάστευση και Προσφυγικό στην Ε.Ε.»

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]